Všeobecné bchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvnýhc strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa tovaru a výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu www.lubkashop.sk

Zákazník - kupujúci dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP

Predávajúci:

Ľubomíra Račková, Športová 1713/3, 03301 Liptovský Hrádok

IČO: 43890679

DIČ: 1047075656

zapísaný : Obvodný úrad Liptovský Mikuláš, číslo živnostenského reg. 540-13718

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť

- kontaktné údaje - meno a priezvisko, poštová a fakturačná adresa, telefón, mail, (IČO, DIČ, IČDPH ak ide o fyzické osoby-podnikateľov alebo právnické osoby)

- kód tovaru, názov tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky

- vybraný spôsob platby (dobierka, bankový prevod)

- vybraný spôsob dodania tovaru

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

3. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke - dobierkou, prevodom na účet.

Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

4. Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kurierom, osobne)

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe:

Tovar odosielam podľa dostupnosti "skladom" posielam do 1 - 2 pracovných dní  ( ak náhodou niečo už nie je, informujem o tom čo najskôr).

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutej lehote, upovedomí o tejto veci kupujúceho v najkratšom možnom čase a oznámi termín dodania.

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady :

Slovenskou poštou : 1,70 Eur - pri platbe vopred, 2,70 Eur - pri platbe na dobierku a pri objednávke nad 30,- Eur je doprava zdarma.

Pri osobnom odbere sa dopravné neúčtuje.

5. Zrušenie objednávky z strany predávajúceho

Predávajúci sa vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa už tovar nevyrába, nedodáva, prípadne sa výrazne zmenila cena u dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení.

6. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dodacie podmienky.

Kupujúci má právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená cela suma, ktorú za tovar zaplatil v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru predavájúcim. Formulár na odstúpenie od zmluvy - vzor na stiahnutie a poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíka poštou alebo prepravnou spoločnosťou.

7. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba stanovená na 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, ktorá obsahuje popis chyby. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom a v originálnom balení. Oprávenenie na záruku zanik v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku,prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, nedodržaním noriem .

Reklamácia je vyriešená ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru od kupujúceho.

8. RSO

Vážení zákazníci, informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na lubka.r@centrum.sk

9. Ochrana osobných údahov

Vyplnením registračného formuláru na stránke www.lubkashop.sk používateľ dáva súhlas na spracovanie zadaných osobných údajov. V prípade objednávky tovaru a zadaním osobných alebo inkasných údajov dáva súhlas na spracovanie týchto údajov. Vyplnením formuláru " Novinky na mail" dáva používateľ súhlas na zasielanie noviniek a ponúk na mail.
Prevádzkovateľ zaručuje používateľovi ochranu jeho osobných údajov, ktoré zadal pri registrácii alebo objednávke služieb. Tieto údaje sú chránené na základe zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z..
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že neposkytne tieto údaje tretej strane, a že údaje budú použité iba pri vzájomnej komunikácii, prípadne pri spravovaní objednaných služieb.

HODNOTENIA

Moje hodnotenia si môžete pozrieť:

HODNOTENIA SASHE 

HODNOTENIA MODRÝ KONÍK

Táto stránka používa cookies. Viac info

Prihlásenie