Všeobecné bchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvnýhc strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa tovaru a výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu www.lubkashop.sk

Zákazník - kupujúci dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP

Predávajúci:

Ľubomíra Račková, Športová 1713/3, 03301 Liptovský Hrádok

IČO: 43890679

DIČ: 1047075656

zapísaný : Obvodný úrad Liptovský Mikuláš, číslo živnostenského reg. 540-13718

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť

- kontaktné údaje - meno a priezvisko, poštová a fakturačná adresa, telefón, mail, (IČO, DIČ, IČDPH ak ide o fyzické osoby-podnikateľov alebo právnické osoby)

- kód tovaru, názov tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky

- vybraný spôsob platby (dobierka, bankový prevod)

- vybraný spôsob dodania tovaru

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

3. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke - dobierkou, prevodom na účet.

Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

4. Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kurierom, osobne)

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe:

Tovar odosielam do 1 - 2 pracovných dní  ( ak náhodou niečo už nie je, informujem o tom čo najskôr).

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutej lehote, upovedomí o tejto veci kupujúceho v najkratšom možnom čase a oznámi termín dodania.

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady :

Slovenskou poštou : 1,70 Eur - pri platbe vopred, 2,70 Eur - pri platbe na dobierku a pri objednávke nad 30,- Eur je doprava zdarma.

Prepravnou spoločnosťou GLS: 3,30 Eur - pri platbe vopred, 4,30 Eur - pri platbe na dobierku a pri objednávke nad 40 Eur je doprava zdarma. 

Zásielkovňou : 2,30 Eur - pri platbe vopred bankovým prevodom, pri objednávke nad 30 Eur je doprava zdarma. (Dobierkou cez Zásielkovňu neposielam)

Osobný odber: Pri osobnom odbere sa dopravné neúčtuje.

5. Zrušenie objednávky z strany predávajúceho

Predávajúci sa vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa už tovar nevyrába, nedodáva, prípadne sa výrazne zmenila cena u dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení.

6. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dodacie podmienky.

Kupujúci má právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená cela suma, ktorú za tovar zaplatil v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru predavájúcim. Formulár na odstúpenie od zmluvy - vzor na stiahnutie a poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíka poštou alebo prepravnou spoločnosťou.

7. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba stanovená na 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, ktorá obsahuje popis chyby. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom a v originálnom balení. Oprávenenie na záruku zanik v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku,prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, nedodržaním noriem .

Reklamácia je vyriešená ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru od kupujúceho.

8. RSO

Vážení zákazníci, informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na lubka.r@centrum.sk

9. Ochrana osobných údahov

Kupujúci je povinný pri registrácii resp. objednávke uvádzať pravdivé údaje.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.lubkashop.sk sa zaväzuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri registrácii za účelom nákupu, nakladá v zmysle "Zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov".

Z vyššie uvedeného zákona nám vyplýva aj povinnosť neposkytnúť získané osobné údaje tretím stranám. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky.

Internetový obchod www.lubkashop.sk spracúva osobné údaje v rozsahu:meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ (prípade inej adresy určenej na dodanie tovaru), číslo telefónu a emailová adresa. V prípade ak je kupujúci právnickou osobou spracováva osobné údaje v rozsahu: obchodné meno, adresa sídla prípade prevádzky spoločnosti vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a emailová adresa.

HODNOTENIA

Moje hodnotenia si môžete pozrieť ja na Sashe:

HODNOTENIA SASHE 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info